Úvod

Hlavním oborem činnosti této skupiny je studium vlastností enzymů metabolismu cizorodých látek (xenobiotik), jako jsou léčiva, látky znečisťující životní prostředí apod. Nejdůležitějšími enzymy podílejícími se na biotransformacích těchto látek jsou cytochromy P450 – hemoproteiny, vážící molekulární kyslík (vazbou na železo hemu) a současně i přeměňovaný substrát. Výsledkem chemické reakce je ve většině případů hydroxylovaný substrát (cestou zasunutí atomu kyslíku do molekuly substrátu, tedy monooxygenací) a molekula vody.

Celý děj předpokládá dodání dvou elektronů z příslušného zdroje (NADPH+ či NADH+ ). Cytochromy P450 odpovídají za metabolismus přibližně tří čtvrtin léčiv, u kterých jsou cesty metabolismu známy a tak často rozhodují o účinné hladině daného léku a o nebezpečí nežádoucích účinků v důsledku lékových interakcí na této úrovni.
Kromě toho mají úlohu v biosyntéze řady látek, které organismus potřebuje, jako jsou např. steroidní hormony, prostaglandiny či thromboxany. Ostatně i synthasa oxidu dusnatého je enzym s mechanismem odpovídajícím P450.

Studium P450 začalo de facto objevením tohoto enzymu v r. 1958. V Československu byl pionýrem studií zaměřených na metabolismus léčiv prof. Jindra (zprvu na UK v Praze, později na Univerzitě Komenského v Bratislavě).


ÚVOD |  HISTORIE |  PROJEKTY |  PUBLIKACE |  PRACOVNÍCI |  SPOLUPRÁCE

Designed by G-SOFT © 2005