Projekty

COST B25.003

(2006-2009, mezinárodní projekt na evropské úrovni)
"Pleiotropní účinky hypolipidemik"
Cílem projektu je sledování účinků hypolipidemik ve srovnání s látkami přrodního původu. Jedná se o účinky na metabolismus lipidů a jeho regulaci (např. receptory PPAR, LXR či cytochromy P450).
Odpovědný řešitel: Anzenbacher
Spolupracovníci: Večeřa, Orolin
Spolupráce: prof. U. A. Meyer (Basilej), ing. Kazdová (Brno)


COST 861.001

(2006-2009, mezinárodní projekt na evropské úrovni)
"Porcinní biotransformační enzymy"
V rámci projektu je studován prasečí jaterní mikrosomální proteom, zejména přítomnost, strktura a funkce hlavních savčích biotransformačních enzymů, cytochromů P450.
Odpovědný řešitel: Anzenbacher
Spolupracovníci: Anzenbacherová, Matal, Veinlichová
Spolupráce: dr. P. Souček (Praha), dr. J. Chmelík, dr. P. Řehulka (Brno), prof. Allmeier (Vídeň), prof. F. Hatey (Toulouse)


MSM 6198959216, Výzkumný záměr MŠMT

(2006-2011, hl. řešitel prof. M. Strnad)
"Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk"
V tomto projektu se pracovníci věnují farmakokinetice, metabolismu a interakcim potenciálních léčiv metodami in vivo a in vitro.
Odpovědný řešitel: Anzenbacher
Spolupracovníci: Anzenbacherová, Mašek, Veinlichová, Šiller
Spolupráce: prof. M. Strnad (Olomouc), prof. Šimánek, prof. Ulrichová (Olomouc)


KAN 200200651, project 6A AV ČR

(2006-2009, hl. řešitel prof. B. Říhová)
"Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv"
Každá struktura či látka, která by měla být použita jako léčivo, musí být prověřena z hlediska její možné interakce s nejdůležitejšími enzymy metabolismu cizorodých látek, cytochromy P450.
Odpovědný řešitel: Anzenbacher
Spolupracovníci: Mašek, Anzenbacherová, Veinlichová, Matal
Spolupráce: prof. Ulbrich, prof. Král, dr. Horák (Praha), prof. Brabec (Brno)


ÚVOD |  HISTORIE |  PROJEKTY |  PUBLIKACE |  PRACOVNÍCI |  SPOLUPRÁCE

Designed by G-SOFT © 2005