Pracovníci

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Ústav farmakologie LF UP
Absolvent PřF UK Praha 1971 (biofyzikální chemie), CSc. 1976 (biochemie), Dr.Sc. 1991 (biol. vědy)
Vede skupinu, od roku 2004 přednosta ústavu, sepisuje projekty, zprávy a většinu publikací, orientuje se na strukturu a funkci P450 a na lékové interakce.
Od roku 2005 je předsedou Evropské asociace pro výzkum cytochromu P450.


doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.

Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP
Absolventka PřF UK Praha 1984 (biochemie), CSc. 2000 (biochemie)
Zabývá se proteinovou chemií a enzymologií, separačními a analytickými metodami


Mgr. Vlastimil Mašek, Ph.D.

Ústav farmakologie LF UP
2003 Mgr. (Biofyzika, MU Brno), 2007 Ph.D. (Biofyzika, Akademie věd, Brno)
Interakce léčiv a xenobiotik s biologickými makromolekulami, vč. cytochromů P450; biospektroskopie.


Bc. Alena Veinlichová

Ústav farmakologie LF UP
Absolventka bakalářského studia, Př F UP 2004
Zabývá se biochemickými a analytickými technikami


RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.

Ústav farmakologie LF UP
2004 Mgr. (Zdrav. analytika, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové)
2007 Ph.D. (Lékařská farmakologie, LF UP Olomouc)
Molekulární biologie cytochromů P450 (na dlouhodobém pobytu v Karolinska Institutet, Stockholm, lab. prof. M. Ingelmana-Sundberga)


Mgr. Jaroslav Matal

Ústav farmakologie LF UP
2005 Mgr. (Farmacie, Veterin. a farmaceut. Univerzita, Brno)
2005-2008 Ph.D. student, Ústav farmakologie
Jaterní mikrosomální cytochromy P450


Mgr. Michal Šiller

Ústav farmakologie LF UP
2006 Mgr. (Zdrav. bioanalytika, Farm. fakulta UK, Hradec Králové)
2006-2009 Ph.D. student, Ústav farmakologie
Interakce potenciálních léčiv s cytochromy P450


ÚVOD |  HISTORIE |  PROJEKTY |  PUBLIKACE |  PRACOVNÍCI |  SPOLUPRÁCE

Designed by G-SOFT © 2005