Spolupráce

Laboratoř spolupracuje s pracovišti PřF UK v Praze (doc. Stiborová, dr. Hudeček), SZÚ v Praze (dr. Souček) s laboratoří imunofarmakologie ÚEM AV ČR v Praze (dr. Zídek), INSERM a Universitou v Montpellieru (Francie), s lab. prof. Guengeriche, se spektroskopickou laboratoří Institutu Maxe Volmera na TU Berlín (prof. Hildebrandt) a s laboratoří funkční genomiky a biočipů Univerzity v Lublani (Slovinsko) vedenou prof. D. Rozman.


ÚVOD |  HISTORIE |  PROJEKTY |  PUBLIKACE |  PRACOVNÍCI |  SPOLUPRÁCE

Designed by G-SOFT © 2005